تلفن تماس: ۱۹ ۴۰ ۴۵ ۸۸ ۲۱ ۹۸+

تلفکس: ۸۲ ۷۴ ۵۵ ۸۸ ۲۱ ۹۸+

 

همراه: ۹۵ ۸۲ ۴۰۱ ۹۱۲ ۹۸+

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی (بین خیابان مطهری و خیابان بهشتی)، کوچه آزادگان،‌پلاک ۱۵، واحد ۲۵